Detta är freestyle fotboll

Att utöva freestyle football innebär helt enkelt att lära sig tricks med en fotboll. Det låter kanske enkelt, men sanningen är att det faktiskt finns otroligt många tricks man kan göra och alla har olika svårighetsgrader. Freestyle fotboll kan närmast liknas vid rytmisk gymnastik, och genom att öva upp rörligheten kan man bli riktigt bra. […]